//

Archive for

Es suprimiran totes les titulacions que no tinguin més de 30 alumnes matriculats a primer curs

Es suprimiran totes les titulacions que no tinguin més de 30 alumnes matriculats a primer curs Continua llegint

Segon trencament de cintura de la degana de lletres

La continuació de la Junta Permanent irregular fets del 29 de Març…

[crònica d’ahir]

Comunicat de l\’Assemblea de Lletres 29.05.08;

Comunicat del Deganat de Lletres 29.05.08 [distribuit per llista oficial a tota la Facultat]

Comunicat del Deganat de Lletres 30.05.08 [distribuit per llista a tota la comunitat universitària]

Comunicat de l\\\’Assemblea de Lletres a tota la comunitat universitària. 30.05.08

Comunicat de l\’Assemblea de Lletres per als treballadors de seguretat de la UAB 30.05.08

Link Relacionat: Censura dels Comunicats de la Coordinadora d’Assemblees

Avui 30 de maig, un nombrós grup d’estudiants s’ha dirigit al rectorat a presentar recursos d’irregularitat per la constitució de la junta permanent que avui havia d’aprobar els graus. A més a més, tambè es reclamaven explicacions a la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres per els aconteixiements d’ahir, així com la seva dimissió immediata. Continua llegint

Cop d’Estat a la Facultat de Lletres

Ahir El País va publicar la notícia de quins graus dels proposats a l’ANECA han obtingut el vist i plau per l’any vinent.

Sembla que l’allau de noves titulacions no va ser tal (i menys encara a les universitats públiques). Segons les dades del Ministeri, la realitat és que –a l’espera de que realment siguin aprovats per l’ANECA- per l’any vinent s’havien proposat 207 títols de grau. D’ells només 69 a universitats públiques, dels quals 23 a la mateixa universitat: Universitat Carlos III de Madrid. La Universitat Autònoma de Madrid (29.000 estudiants), no proposa cap pla per l’any vinent. Cap universitat andalusa (el campus universitari més important de l’Estat) tampoc, així com tampoc a Castella i Lleó. Tampoc la UNED (150.000 estudiants no presencials) ni la Complutense de Madrid (70.000 estudiants) ho faran enguany. En conjunt, el 70% de les universitats públiques no proposa cap grau. Ja podeu fer comptes de l’inevitabilitat de l’aplicació que es preveu absoluta pel 2010… encara tenen molta feina!

Observar els moviments d’altres universitats pel que fa a la reforma ens pot ser d’utilitat per entendre què està succeint als campus sota les grans paraules de democràcia i defensa de la universitat pública que fan alguns: es prohibeix als estudiants assistir a la inaguració de noves facultats, es tanca el Rectorat i es deténen els estudiants, s’ignoren els succesius refererèndums que s’estan fent arreu del territori, es colpeja als estudians a dins del campus, es fan expedients, …

Precisament avui ens arriba la notícia que la Universidad Complutense de Madrid ha demanat la retirada del Màster que pretén substituir al Curs d’Adaptació Pedagògica (és a dir, els graduats de magisteri, a diferència dels diplomats, no podran exercir directament la docència sinó que hauran de fer un màster).

I, precisament avui, també ens arriba la següent notícia des de l’Assemblea de Lletres (que reproduïm a sota). En resum: la Junta Permanent de Facultat s’ha constituït irregularment i contra l’opinió de la immensa majoria dels estudiants escollits a la Junta. Precisament aquests estudiants havien recollit les signatures necessàries per la convocatòria d’una Junta de Facultat plenària (molt més democràctica i oberta) per tal de decidir què fer amb els graus que l’Assemblea d’Estudiants de Lletres (i les Assemblees de Titulació que s’han creat darrerament) han rebutjat clarament. Fins i tot la Degana de Lletres va admetre en un discurs públic davant els estudiants que “els graus eren un clar retrocès” pel que fa a les actuals llicenciatures.

Sembla que la coherència sí que és un valor en retrocés i que la senyora Degana, malgrat la seva opinió i la de la majoria dels estudiants, ha volgut constituir a corre-cuita la Junta Permanent i aprovar els graus. I no s’han mirat els mitjans per fer-ho: fins i tot ha baixat el Rector i els Mossos d’Esquadra esperàven a la carretera del pati de lletres (per si de cas la democràcia guanya). Continua llegint

Referèndums i Eleccions de Facultat CC.PP i Sociologia UAB

Un nou referèdum, de la mà de l’Assemblea de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB.

Aqui teniu els resultats de la consulta celebrada ahir, 27 de Maig.

Vols que s’aprovin els nous plans d’estudi (aplicació pla Bolonya)?

)
)

Si: 4 vots (1.71%)

No: 229 vots (98.29%)

NOMBRE D’ELECTORS: 1480 NOMBRE DE VOTANTS: 233 PARTICIPACIÓ: 15.74% VOTS VÀLIDS: 233

El passat 15 de Maig es van celebrar les eleccions a la Junta de Facultat de Ciències Politiques i Sociologia, per al sector dels estudiants la participació va ser del 18.04% (267 vots emesos, tres punts més que per la consulta). S’escollien 15 membres per als quals es van presentar dues candidatures col·lectives (Assemblea de Facultat i Plataforma d’Estudiants de Facultat). La llista de l’Assemblea (que presentava a va reunir un total de 18 candidats) va sumar 1492 “creuetes” , tot conseguint un total de 7 representants a la Junta de Facultat. La candidadura de la PEF (vuit candidats) van aplegar unes 887 vots (8 representants). A més de les candidatures col·lectives es van presentar tres candidats individuals que no van obtenir lloc a la Junta.

L’aparició de la candidatura de la PEF va suscitar una certa polèmica en relació a la ruptura de la tradicional unitat de les candidatures d’estudiants al voltant de l’Assemblea, el discurs “despolitizat” de la PEF i les acusacions de no representativitat de l’assemblea com a veu del conjunt dels estudiants de la facultat.

Fent un breu anàlisi dels resultats, la PEF sembla aglutinar prot de 100 persones (forquilla de 115-105 vots entre el candidat escollit més votat i el escollit menys votat) de la facultat amb una disciplina de vot molt elevada i a jugat al seu favor la concentració de la candidatura en torn a 8 candidats (en lloc dels 18 de l’Assemblea). Veient la distribució del vot entre els 18 candidats de l’assemblea, no sembla que hi hagi una autèntica disparitat en el recolçament de la llista de la facultat tot tenint en compte que els candidats més votats de la llista (que han entrat en junta de facultat) compten a una forquilla de vots d’entre 105-92 vots.

Aquesta dispersió del vot sembla que no només ha perjudicat a l’assemblea d’estudiants de facultat, sinò també a l’Assemblea d’Estudiants de Tercer Cicle (pel sector B, professorat no funcionari). La no especificació als fulls de candidatura de l’existpencia amb caràcter previ de tres membres nats per aquest sector a la Junta també va dispersar el vot entre les tres candidates presentades, tot i que finalment, per un vot, ha sigut Tercer Cicle qui ha entrat per la via electoral a la Junta de Facultat.

Per sectors, el Personal Docent Funcionari (Sector A) ha tingut una participació d’un 45.97%, el professorat laboral (Sector B) un 18.49%. Els escollits finalment són: Continua llegint

CONCENTRACIÓ AL RECTORAT DIMECRES 4 DE JUNY DE 2008

Dimecres 4 de juny es reuneix el Consell de Govern.

Des del 5 de març les seves reunions han estat interrompudes pels estudiants.

Per què? Continua llegint

El mal anomenat Pla Bolonya: video didàctic

Gràcies a l’Assemblea de Belles Arts-UB tenim el següent video didàctic en base a talls de TV3 de les declaracions públiques del Rector de la UB, el Conseller, estudiants, …

Continua llegint

Sobre la estructuración de los Grados (Planes de Bolonia)

Font: Kaos en la Red

Todos estos datos están sacados de la Guía para el diseño de titulaciones y planes de estudio de la Universidad de Sevilla. Este modelo de estructuración será común a todo el territorio andaluz. El esquema aparece tal cual en la página 26 del mismo y los conceptos en el punto número 5, titulado “Conceptos básicos para la elaboración de proyectos”, páginas de la 13 a la 15. Los detalles numéricos de proporción de créditos que se exponen no son más que estimaciones, conjeturas ni exactas ni reales. Hasta que se realicen los títulos de Grado esos detalles no serán fidedignos. Aún así, serán utilizados para dar una idea de la proporción en sí.


De aquí (del esquema), lo más curioso que resalta a la vista es que, aparte y dentro del ridículo porcentaje que se le designa a los módulos específicos -únicamente una cuarta parte del Grado-, las Materias Obligatorias sean opcionales y las optativas sean obligatorias.

Pero vayamos al lío. Empecemos por definir los conceptos básicos para entendernos más fácilmente de aquí en adelante. Continua llegint

Grau=llicenciatura?

La voluntat de tirar endavant la gran estafa que és l’EEES para el conjunt de la societat, i especialment estudiantil, fa que de vegades fins i tots els mateixos popes de la reforma no vulguin recordar o mencionar informació clau.

Un grau equival a una llicenciatura?

Abans de l’aprobació de la LOU (2001) la llei d’universitats i el reial decret que va regular els estudis universitaris definia els estudis universitaris en els següents termes:

art.3.ap.2 El primer ciclo de las enseñanzas universitarias comprendera enseñanzas básicas y de formación general, asi como, en su caso, enseñanzas orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales.

El segundo ciclo estará dedicado a la profundización y especialización en las correspondientes enseñanzas, asi como a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales.

Font: Real Decreto 1497/1987 de 27 Noviembre por el que se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

És interessant tenir en ment la definició de primer cicle i segon cicle. Al 2005, com a desenvolupament de la LOU es va aprovar un altre Reial Decret que va derogar aquest. Ara la cosa era:

Artículo 7. Enseñanzas de Grado.

El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del correspondiente título, con la denominación que, en cada caso, acuerde el Gobierno.

Artículo 8. Enseñanzas de Posgrado.

1. El segundo ciclo de los estudios universitarios estará dedicado a la formación avanzada, de carácter especializada o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del título de Máster.

Font:REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.

Finalment, el darrer Reial Decret ratificava la transformació de les llicenciatures i diplomatures en graus+postgraus:

Artículo 9. Enseñanzas de Grado.

<!–[if !supportLists]–>1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.<!–[endif]–>

Artículo 10. Enseñanzas de Máster.

1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.

Font: REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

LLAVORS: UN GRAU= PRIMER CICLE.=

La “millora” anunciada era l’equiparació europea. Tanmateix, si a la resta d’Europa s’han implementat Graus de 3 anys, aqui es farà de 4 anys.

Abans un primer cicle =2 ó 3 anys…

El que és interessant és que per obtenir el mateix (una llicenciatura) no només no ens garanteixen l’accès malgrat haver fet el primer cicle (és a dir, el grau) sinò que l’escala de preus que s’aplica és la que abans es feia servir per als postgraus (és a dir, doctorats), que en el millor dels casos triplica el preu d’un curs de llicenciatura i pels quals no hi ha beques per nivell de renda, sino per criteris d’excel·lència acadèmica (molt escases) i prèstecs. Llavors, a on està la millora? a la butxaca de les entitats financeres (Banc Santander preferentment per al mòn hispà) que d’una banda treu beneficis donant prèstecs, d’altra banda tot el teixit empresarial rebaixa el cost de la mà d’obra dels antics llicenciats i d’altra es prepara tot un exèrcit d’estudiants que han de fer pràctiques en empresa si o si per obtenir un títol de primer cicle (és a dir, grau).

Malgrat que és indefensable l’equivalència entre grau i llicenciatura, hi ha trampetes per enganyar estèticament al personal:

– el grau dura 4 anys. El que deiem abans. El model és 4 +1= llicenciatura. Amb la petita diferència de preu i de selectitivat dels perfils, manca de beques per al “segon cicle” que abans si es donaven.

– Com que a Europa els que han aprovat plans d’estudi de graus, són de tres anys, a diverses universitats fan creure que hi ha una efectiva equiparació mitjantçant l’emisió de títols propis (minors, itinerari, …) als tres anys.

Un títol propi, com diu el RD del 2005 (no derogat en su totalitat) defineix així els titols propis:

art.2.b) Título propio: el expedido por las universidades, acreditativo de la superación de otras enseñanzas impartidas en uso de su autonomía, carente de los efectos que las disposiciones legales otorguen a los títulos oficiales.

Font:REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.

-El preu del crèdit dels màsters és més barat que els dels antics doctorats. De moment és cert (malgrat que l’article 81.b de la LOU estableix que s’ha d’acostar el preu al seu cost real de mercat i així també és recollit a l’art.7 del Reial Decret de Graus ). Però un màster té molts més crédits que un doctorat…

En conclusió:

Si prefereixes:

– Estudiar 4 anys per obtenir el que abans tenies en 2-3

– Pagar tres vegades més per llicenciarte (l’any de Màster, si t’admeten) sense beca segons el teu nivell de renda.

– No tenir cap garantia d’equiparació del teu títol més enllà del Regne d’Espanya.

Llavors, no et ratllis! VISCA BOLONYA!!

Referèdum UB-Raval: s’ha de paralitzar l’EEES i obrir un debat

Seguint l’exemple d’altres experiències, com la de les companyes i companys de la Universitat de Lleida, l’Assemblea de les Facultats de Geografia i Història i a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB Raval), va celebrar ahir el seu referèdum. Amb una participació notablement superior a la de qualsevol altre comici per als òrgans de govern de la universitat, el 97% dels vots emesos són partidaris de congelar l’aplicació de l’EEES i obrir un debat abans d’aplicar-ho.

La pregunta a respondre era:

“S’ha de congelar l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i iniciar un procés de debat sobre el futur de la Universitat Pública?”

FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Vots emesos: 841 (18,21% del cens)

SI: 817 (97,14 %)

NO: 13 (1,54%)

BLANC: 9 (1 %)

NULS: 2 (0,20%)

FACULTAT DE FILOSOFIA:

Vots emesos: 232 (20 % del cens)

SI: 232 (97,07%)

NO: 5 (2,09%)

BLANC: 1

NUL: 1

Aquest referèdum és vinculant sobre el 30% de la Junta de Facultats, sempre i quan superès la participació a les eleccions d’estudiants a Junta de Facultat que en el cas de Geografia i Història fou d’un 7% i de Filosofia d’un 9,17.

Ara la resta de la Junta de Facultats, el 50% de professorat i el 20% del PAS s’haurà de posicionar al respecte.

Més info:http://assembleafacultats.blogspot.com

UAB: Malestar Personal d’Administració i Serveis

Fa uns dies, la Junta Permanent de Personal d’Administració i Serveis (personal funcionari no docent) va emetre un comunicat explicant el descontent amb la revisió de plantilla de la UAB.

Avui han enviat un altre comunicat a tota la comunitat universitària tot informant dels moviments de Gerència:

COMUNICAT DE LA JUNTA DE PAS FUNCIONARI A TOTA LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA


Companyes i companys,

el passat 13 de maig vareu rebre un comunicat on us informàvem de l’estat de les negociacions entre la gerència i la Junta de PAS funcionari, envers la negociació d’un acord de revisió global de plantilla que adeqüi els perfils i les categories a les tasques que realment estem assumint aquest col·lectiu de treballadors.

La negociació va continuar el dijous 15 de maig, amb un resultat que des de la Junta valorem com d’estancament en els punts que ens separen.

Se’ns va lliurar una proposta continuista i no acabada pel que fa als criteris de revisió, on sense cap objectivitat se segueixen prioritzant categories i nivells segons els àmbits de treball, alhora que s’estableixen diferents vies per arribar a unes mateixes retribucions.

La pròpia Gerència ha reconegut a la mesa de negociació que la seva proposta deixa fora a la meitat de la plantilla.

D’altra banda, la proposta de Gerència és, per ara, incompleta, perquè no inclou àmbits prou importants com el Servei de Biblioteques o l’Escola de Postgrau. A banda d’això, deixa sense reclassificació a una part important de la plantilla.

La Junta de PAS funcionari insisteix en que cal exigir el reconeixement de les tasques de tots els treballadors, siguin de l’àmbit que siguin, amb criteris objectius que reconeguin la categoria i l’especialització, sense greuges comparatius.

Així doncs, i per tal de donar a conèixer públicament la nostra situació, continuarem amb les accions informatives i amb una campanya visual per tot el campus que demostri el nostre malestar.

Esperem que a la propera comissió de negociació prevista pel proper 22 de maig, la gerència faci un gest d’acostament, envers les nostres reivindicacions. Us mantindrem informats de l’estat de les negociacions i emplacem a tot el PAS Funcionari a participar a la propera assemblea que convocarà la Junta per tal de decidir les accions que calgui si la gerència es manté en la seva intransigència.

JUNTA DE PAS FUNCIONARI

Bellaterra, 19 de maig de 2008

RSS Uni Riot (Itàlia)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Frente Estudiantil Revolucionario (Argentina)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

BOLONYA PER A BATXILLERS

  • 155.920 visites
Mai 2008
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Introdueix la teva adreça per rebre els nous posts per mail.

Uneix altres 12 subscriptors