//

Archive for

Les beques de Gabilondo: diners públics per finançar la privada

Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010.

Ja tenim el Reial Decret que concreta les promeses del Govern del Regne d’Espanya en matèria de beques per al curs vinent.

escola_publica_0Tal com ja anunciàvem a partir dels indicis i marcs establerts pels  acords al sí de l’Organització Mundial del Comerç (Acord General de Comerç de Serveis) i les declaracions de la Garmendia sobre la “portabilitat de les beques”  i l’Estatut de l’Estudiant Univeristari en referència a la “igualtat d’oportunitats” en l’accés a les beques  i ajuts públics  (independentment del centre d’estudis)entre d’altres anuncis…

L’actualització del règim de concessió i gaudiment d’ajuts i beques públiques per a estudis universitaris, artístics, religiosos, i fins i tot militars, permet demanar diners públics -i obtenir-los- ja sigui per estudiar a la pública com a la privada. (art.1), p.e. a les universitats de l’Opus.

Per si no havia quedat clar amb l’omisió, l’article 5, apartat 4 ho deixa ben clar:

“4. La beca de matrícula financiará el precio público oficial para los servicios académicos en el ámbito de cada comunidad autónoma. En el caso de los estudiantes de universidades privadas, el importe de esta beca no excederá de los precios públicos oficiales establecidos para la misma titulación y plan de estudios en los centros de titularidad pública de su misma comunidad autónoma. La cuantía de la beca será la del importe de los precios públicos oficiales por servicios académicos para el curso 2009-2010 y alcanzará al mínimo de créditos necesarios para obtener la titulación de que se haya matriculado y para la que se le concede la beca.”

Únicament l’ensenyament de idiomes restrigeix la possibilitat de gaudir dels fons públics a que la matrícula sigui a “un centre de titularitat de les administracions educatives”. (Art. 1.e).

Fins i tot aixó té gràcia, donat que gràcies al RD 1629/2006, les Escoles Oficials d’Idiomes ja no poden impartir els nivells avançats, tal com va denunciar el mateix personal d’aquests centres: “aquesta reforma devalúa els títols de les Escoles Oficials d’Idiomes. Per accedir als nivells C1 i C2, l’alumnat es veura obligat a acudir a institucions privades o realitzar màsters universitaris amb un cost molt més elevat”.

“La Escuela Oficial de Idiomas se degrada en su adapatación a Europa”. El Mundo 12/03/2008

Encara algú dubta del compromís polític i acadèmic per la defensa de l’ensenyament públic d’aquesta reforma?

D’una banda, subvenciona a la privada; d’altra deixa morir de fàstic a la pública.

País Valencià.28 de Maig de 2009. La universidad privada le come terreno a la pública

27 de Maig de 2009. Menos alumnos en la universidad pública, más en la privada

27 de Maig de 2009. Las universidades públicas pierden alumnos y en la privada aumentan

5 de Maig de 2009. Entrevista Jaime Oraá, rector de Deusto: «La Universidad privada debe estar subvencionada, como los colegios»

Font: Fírgoa. O “boom” das universidades privadas.

Què és una beca? Al voltant dels anuncis del Ministeri i del Comissionat d’Universitats

El concepte de beca salari sembla que ja comença a formar part del vocabulari oficial. Els primers incidis d’aquest concepte a les mobilitzacions contra bolonya va sorgir fa anys als debats que van precedir la Declaració de Bakaiku del Fòrum Europeu d’Estudiants. Ara Gabilondo treu de nou el concepte a l’escena. Tanmateix, tant la Generalitat com el Govern espanyol insisteixen en incentivar les polítiques de prèstecs – en detriment de les beques a fons perdut-, continuant amb el model noramericà i britànic tots dos models de catàstrofe educativa per al comú dels mortals – és a dir, els que no gaudeixen d’una plaça a un centre d’élit-. Us convidem a fer una ullada als següent tall del documental de Michael Moore:

I una versió més amable del mateix drama – fins i tot els escollits ho passen malament-:

La lluita discursiva contra la substitució de les beques (mesura derivada de la concepció de l’educació com a dret  social i no com a luxe de profit individual) ha estat dura. I ja com a petita victòria – de les mobilitzacions al voltant del catàleg de titulacions, ja fa anys- el Ministeri va fer marxa enrera amb la modalitat de pagament amb interessos cap al model actual, de devolució “suau”, però amb un canvi de filosofia de rerafons molt important directament derivat de l’Acord General de Comerç de Serveis (imatge a sota) i tenint en consideració què entén per subvenció l’Organització Mundial del Comerç i que el seu objectiu és promoure el lliure mercat sense distorsions a la “lliure competència”.

agcs.subvencionEls anuncis del Ministeri contradiuen els anàlisis i previsions del moviment estudiantil? Quan el Gabilondo i la Palmada anuncien un increment substancial de beques (s’ha de veure encara com es concreten aquestes bones voluntats) cal tenir molta cura amb quins criteris es fan servir per a la concesió d’aquestes beques, si es tracta de beques enteses com a mesures incentivadores del teixit universitari públic o per a la subvenció fraudulenta de la privada sota el fals argument de la “llibertat de triar” , model molt conegut ja a l’àmbit de l’ensenyament secundari per justificar el “xec escolar” i la “concertada”.

Indicis

  • La senyora Garmendia ja va anunciar dins del fragor de les mobilitzacions la “portabilitat” de les beques, és a dir, que una beca pública – sorgida dels fons públics- podria ser gaudida dins d’un centre privat, [ política que, d’altra banda, ja practica el Govern de la Generalitat amb les beques predoctorals (FI) les quals financien a joves investigadors per a la producció de recerca a centres privats sense garantia d’aprofitament públic dels resultats d’aquesta recerca finançada públicament.]
  • El Estatut de l’Estudiant que la Garmendia volia tirar endavant – ja no es parla del tema- considerava als estudiants de la privada i de la pública amb el mateix rang, inclosos els drets a demanar i gaudir  de beques  públiques, tema que ja vam analitzar al seu moment.

Si un ajut públic es pot aprofitar a la privada i no només a la xarxa pública esdevé en subvenció encoberta de la iniciativa privada – la qual no es guia pel profit social, obviament- i esdevé en una nova perversió de les reinvindicacions del model d’ensenyament públic i de lluita contra els obstacles socials que impedeixen l’accés al coneixement superior i independent – el que hauria de promoure la universitat-.

BOLONIA NO EXISTE

portBolok

Bolonia no existe

Prólogo
Carlos Fernández Liria

El Plan Bolonia ha avanzado firme y seguro como una apisonadora, con total independencia de lo que opinara el mundo académico. La clave ha estado en una insólita acumulación de mentiras y de propaganda. También en un chantaje institucional. Bolonia han sido lentejas, que o las tomas o las dejas. Las instituciones universitarias se han visto obligadas a aceptar lo inaceptable porque no tenían otra opción que tragar con la reforma o resignarse a desaparecer.
Pero mentiras, propaganda y chantaje no han sido suficientes: también se ha recurrido a la calumnia.
La calumnia ha sido un ingrediente muy importante en esta revolución educativa que los ricos de la Unión Europea decretaron contra los pobres. Una vez que se decidió sacrificar la Universidad pública hasta volverla rentable, era vital desprestigiarla. Para ello, comenzó a repetirse una y mil veces que en la Universidad todo era corrupción y nepotismo, endogamia e incesto, absentismo y pereza. Se dio por cosa sabida e incuestionable que los profesores no hacían otra cosa que leer apuntes amarillos heredados del franquismo, que los alumnos no estudiaban más que el día anterior a los exámenes, aprendiendo de memoria rollos que no comprendían y que olvidaban inmediatamente después. Se llamó viejos y viejas a los profesores y profesoras, recomendando su jubilación anticipada, para que dejaran de hacer daño a los alumnos con la transmisión de sus obsoletos conocimientos. El retrato de los estudiantes no era menos ofensivo: campeones de ignorancia, que no sólo no sabían, sino que no sabían aprender y no sabían tampoco aprender a aprender. Se comparó a los Departamentos y Cátedras universitarias, literalmente, con pozos negros, y se proclamó que, por el contrario, la ciencia florecía en los espacios abiertos y floreados de las revistas científicas avaladas por rankings elaborados por empresas privadas estadounidenses. Se ofreció como prueba de la caducidad casposa de la universidad española el hecho de que sus investigadores siguieran publicando en castellano, en lugar de en inglés. Se acusó a los profesores de no saber enseñar por impartir lecciones magistrales sin utilizar el power point o consumir nuevas tecnologías. Se consideró prueba irrefutable de lo mal que estaba la Universidad el hecho de que hubiera cambiado muy poco desde los tiempos de Newton (cosa que además es falsa), como si todo lo que no cambiara al ritmo insensato del mercado debiera considerarse caducado. Sin respetar el principio de no contradicción, se acusó a los estudiantes de saber demasiado, es decir, de perder el tiempo en una sobrecualificación inútil que nadie demandaba, y también, de dilapidar el tiempo y el dinero fracasando año tras año en terminar la carrera. nico. elarboldelpuebloEn suma, se lanzó sobre la Universidad la acusación más grave que se puede lanzar sobre una institución docente: ahí ni se sabe enseñar, ni se sabe aprender. Había que enseñar a enseñar a los profesores. Los alumnos debían aprender a aprender. Todo ello como si hasta ahora hubieran estado todos cazando moscas, a la espera de la revolución educativa de Bolonia, en la que, por fin, una legión de psicopedagogos desembarcaría en la Universidad para enderezar las cosas al gusto, por supuesto, de las demandas empresariales.
De entre todas las calumnias, la más insensata ha sido la que ha acusado al movimiento estudiantil de estar manejado por algunos profesores. Se ha pretendido que los y las estudiantes antibolonia se oponían al proceso por falta de información, manejados en la sombra por ideólogos antisistema. Un disparate sin igual y a todas las bandas. Los profesores más activamente antibolonia no han sido, en general, nada antisistema. Podría poner ahora mismo cinco ejemplos de profesores de cada tendencia política (desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por el PSOE, el PP, UPyD o IU) que se han opuesto a Bolonia con el único denominador común de ser, probablemente, unos buenos profesores que aman su profesión y que, sencillamente, no soportan ver cómo se desmonta pieza a pieza su Universidad. Un disparate también por lo que toca a los estudiantes, porque, sin lugar a dudas, no ha existido jamás un movimiento estudiantil más responsable, riguroso, informado y respetuoso de las instituciones como ha sido el movimiento antibolonia. Y no porque no sean –o no seamos algunos– “antisistema”. Sino porque en esta ocasión se está luchando para impedir que “el sistema” destruya lo que es, precisamente, una institución, la institución universitaria.
Hubo un tiempo en el que la sociedad estaba orgullosa de tener una Universidad. Ahora se han invertido las cosas. En lugar de celebrar el respeto que la sociedad le ha otorgado siempre a la Universidad, se ha jaleado a la sociedad para avergonzarse de ella. Una campaña de prensa inaudita ha logrado que la ciudadanía abomine del mundo académico que le ha tocado vivir. En lugar de mirar con asombro un edificio que hunde sus raíces en siglos de esfuerzos científicos, en millones de discusiones académicas, en una inagotable tradición experimental y un inabarcable archivo de tesoros bibliográficos, la propaganda mediática ha logrado que la sociedad civil se encare con su Universidad y le exija estar a su servicio. Es como si la ciudadanía se encarara con la Justicia y exigiera un Derecho en estado de sociedad en lugar de una sociedad en estado de Derecho. Ha sido como otorgar legitimidad a un linchamiento alegando que eso era lo que demandaba la sociedad. El lema “una Universidad al servicio de la sociedad” ha tenido un éxito rotundo. Incluso hay una publicación del Círculo de Empresarios que lleva ese título (2007). De este modo, en lugar de hacerle un sitio a la investigación desinteresada de la verdad, se ha abogado por poner la verdad al servicio de los intereses empresariales. Lo mismo podría ponerse la Justicia al servicio de las demandas mercantiles, prohibiendo y castigando las sentencias judiciales que no fueran rentables, las que hicieran bajar la Bolsa o las que perjudicaran los intereses de las corporaciones más poderosas. Ya no se trata de que la sociedad busque la Verdad o la Justicia. La sociedad capitalista no puede permitirse el lujo de mantener en barbecho esferas enteras de la vida ciudadana. Un recinto para la Verdad o un recinto para la Justicia es mucho pedir para una sociedad que no ha sido capaz siquiera de respetarle a la Naturaleza su propio recinto. Esta es la civilización de la especulación inmobiliaria. MultitudEl edificio de la Universidad o el de los Tribunales de Justicia no iban a permanecer incólumes. Se ha colonizado el mar, la tierra y el aire. Al capital ya no le quedaba más que el mundo inteligible por conquistar. Se han deshelado los polos, se ha contaminado la atmósfera, se ha esterilizado el suelo. El mundo de los negocios ha llegado incluso a cambiar de sitio los glaciares. Ha reventado el subsuelo terrestre con cientos de pruebas nucleares. Ha abierto un agujero en el ozono de la atmósfera. Ha desquiciado genéticamente las semillas. ¿Por qué iba a dejar en su sitio el mundo de las exigencias de la razón? ¿Por qué iba a respetar la Verdad o la Justicia sin intentar sacarles partido económico?
Las cosas son como son, eso depende del mundo de los hechos. Pero no son como deben ser. Hay una instancia desde la que es posible decir que por muy bien que encajen las cosas entre sí, no encajan, sin embargo, con lo que deben ser. A esa instancia le llamamos Razón. La historia de la filosofía ancló en esa instancia las pretensiones de Verdad y de Justicia, al margen de todos los intereses que podían mover el mundo en una u otra dirección. Y los más grandes filósofos, como Platón y Aristóteles en la antigüedad, identificaron la vida conforme a la razón como la más feliz y la más digna.
Los seres humanos se niegan a perder, por amor a la vida, aquello que hace a la vida digna de ser vivida. Eso pensaban Sócrates, Kant, o –hace no tanto tiempo– Chesterton o Stephan Zweig. Ahora las cosas han cambiado. El siglo XXI ha descubierto que puede hacer dinero con la “sociedad del conocimiento”, aunque sea a costa de arrancar de ella las pretensiones de la Razón. De pronto se ha descubierto que los intereses de la Razón no son rentables o que, al menos, no son lo suficientemente rentables a corto o medio plazo. Los intereses de la Razón, en efecto, no cotizan en Bolsa; al contrario, pretenden imponerse desde los Tribunales de Justicia y dictarse desde las torres de marfil de la Universidad. Y la OMC, la UNICE (patronal europea), la CEOE, la OCDE y nuestros ministros de educación decidieron un día que podía ser una buena idea colonizar también el mundo platónico de la Verdad, ya que aquí en la Tierra no quedaba ya nada a lo que exprimir una gota de rentabilidad. Podemos señalar simbólicamente la Declaración de Bolonia en 1999 como el acontecimiento que dio la orden de asalto a los ejércitos neoliberales, aunque el asedio a la Ciudad Universitaria venía ya de mucho antes. El capital se lanzaba así a la conquista de un Nuevo Mundo, tan prometedor quizás como antaño fueron las Américas. Sin embargo, no se reparó en que no se puede hacer rentable la Verdad sin que deje de ser Verdad, como no se puede hacer rentable la Justicia sin que deje de ser Justicia. No se puede poner el derecho en estado de sociedad sin cargarse el Estado de derecho.
Es posible, en efecto, que esta ofensiva neoliberal contra la investigación libre y desinteresada no sólo venga a destruir la dignidad por la que merece vivirse la vida, sino que derive, además, en un pésimo negocio vital. Porque a fuerza de poner la ciencia al servicio de la sociedad, perderemos la ciencia por el camino. A fuerza de poner la Universidad al servicio de la sociedad, acabaremos sin duda por tener un servicio (una buena empresa de servicios), pero no una Universidad. A mediados del siglo XX, Claude Lévi-Strauss, hablando de las relaciones entre Universidad y sociedad, declaró que lo ideal era que la sociedad se lo diera todo a la Universidad sin pedirle nada a cambio. En esa época nadie le tachó de loco, porque entonces todavía se recordaba que los estudios superiores eran superiores precisamente porque eran superiores, es decir, porque se gestaban por encima del entramado de intereses de la vida profesional; que su método, su ritmo y sus condiciones exigían blindar un recinto desinteresado a salvo de cualquier demanda social y, por supuesto, empresarial. Que esa era, además, la mejor manera de que alcanzaran su mejor rendimiento: el de ser verdaderos, objetivos y rigurosos. Y que eso era, incluso –aunque eso fuera lo de menos– lo más rentable a largo plazo. Que el mejor negocio que la sociedad podía hacer con la Universidad era dejarla en paz, para que fuera lo que tiene ser, una Universidad, y para poder así enorgullecerse de tenerla.
A decir verdad, en Francia aún se acuerdan de lo que es y debe ser una Universidad. O al menos hay quien se acuerda. La “Declaración de Independencia de las Universidades” y el “Llamamiento internacional a todas las Universidades” son textos impecables, un auténtico grito de protesta lanzado desde la tierra en la que se dictó la Declaración de los derechos humanos, inaugurando la posibilidad de que las exigencias de la Razón enderezaran el curso de las cosas en lugar de que los intereses de las cosas ahogaran la voz de la Razón. Estos manifiestos fueron inicialmente firmados por trece rectores y lograron arrastrar a una huelga indefinida a treinta universidades francesas. Hay miles de profesores en huelga contra lo que se considera una mercantilización intolerable del espacio académico de los estudios superiores. Basta leer los documentos: su diagnóstico coincide punto por punto con el que en el Reino de España ha hecho el movimiento estudiantil. Pero la cobardía y la pusilanimidad de nuestros rectores (incluso los más de izquierdas) ha impedido escuchar el llamamiento. Ellos no ven relación con lo que está pasando en España, pues ahí en Francia no hablan de Bolonia, por lo visto. Y es cierto que no: lo que ocurre es que a este lado de los Pirineos, por parte del movimiento estudiantil, tampoco se habla de Bolonia más que para denunciar que Bolonia es otra cosa distinta de lo que se dice que es. Y la cosa en cuestión es, precisamente, punto por punto, lo que motiva los llamamientos franceses: la mercantilización de la enseñanza superior.
Puestos a converger con Europa, podíamos haberlo hecho con estos llamamientos internacionales. Si tres o cuatro rectores españoles hubieran atendido al llamamiento de los rectores franceses, la reconversión mercantil de la Universidad se habría desmoronado, lo mismo que ocurrió con el proyecto neoliberal de la Constitución Europea. Pero en todo este asunto, y salvo contadísimas excepciones, la actitud de los rectores, de los decanos y, sobre todo, de los millares de profesores universitarios españoles ha sido vergonzosa, de una cobardía sin límites, de una ceguera culpable y de una estupidez suicida. Hay que decir que la mayor parte de los profesores se han comportado como ratas. Muchos de ellos, los que más autoridad tenían precisamente por su condición y su edad, han callado como muertos y se han desinteresado del asunto, pensando que de todos modos no les quedaba mucho tiempo para la jubilación. Otros, más jóvenes, se han lavado las manos huyendo de riesgos y molestias innecesarios. La gran mayoría, haciendo gala de un conformismo sin límites, se ha encogido de hombros, dispuesta a obedecer cualquier cosa que venga de arriba, incluso cuando lo que viene de arriba, como es el caso, es una revolución (una revolución de los ricos contra los pobres, pero una revolución). Se han comportado como una legión de lameculos, arrastrándose servilmente ante cualquier autoridad académica. Se han pasado diez años de reunión en reunión, haciendo la pelota a sus autoridades académicas en un espectáculo obsceno y canalla. Por supuesto, al contrario que el movimiento estudiantil, no se han molestado ni por un momento en leer los documentos oficiales que están a la base de toda la reforma, ni las publicaciones de la ANECA, ni los comunicados de la Comisión Europea, ni los informes y libros blancos del Ministerio. Sencillamente han obedecido órdenes y han callado como miserables.
Pero lo más repugnante de la actitud general del profesorado español es que, encima, se ha permitido mirar por encima del hombro al movimiento estudiantil. Sin duda, sospechan que sus protagonistas son tan idiotas y traidores como ellos mismos lo fueron, con toda seguridad, cuando en su juventud participaban también en encierros, asambleas y manifestaciones. Otros, han puesto el grito en el cielo ante la “violencia” de los estudiantes. Tras diez años acatando órdenes contradictorias y absurdas, tragando propaganda y carros y carretas sin abrir la boca, muchos profesores dieron rienda suelta a su indignación ante el atropello de su libérrima libertad porque, excepcionalmente, unos estudiantes habían puesto silicona en una cerradura o unos globos impidiendo entrar en las clases en un día de huelga. La abyección moral de algunos de estos sujetos llegó al extremo de que algunos se quejaron de que los cuartos de baño que utilizaban los alumnos encerrados en las Universidades olían mal por las mañanas, como si la mierda de los estudiantes oliera, al parecer, peor que la suya. Cagar, sin duda alguna, estos años hemos cagado todos por igual. Pero esos estudiantes que han estado encerrados en las universidades protagonizando una huelga “a la japonesa” han estado haciendo todo este tiempo lo que los profesores no han sabido ni querido hacer: leer las leyes, estudiar los libros blancos, traducir las ponencias de la OMC sobre educación, archivar los documentos, enterarse, en definitiva, de qué demonios estaba realmente pasando en su Universidad. Han estado, sin más, defendiendo la Universidad, mientras sus profesores, sus decanos y sus rectores desertaban de su función pública y la vendían al mejor postor.
Quizás algunos recordarán que las manifestaciones contra la mercantilización de la enseñanza comenzaron luchando contra el Informe Bricall, durante el curso 1999-2000. Cuando estas manifestaciones –que fueron multitudinarias– tomaron las calles, la mayor parte de los profesores y de las autoridades académicas no habían ni oído hablar de semejante informe. El propio Bricall salió en la televisión sorprendido de que hubiera un movimiento estudiantil contra un informe que, en esos momentos, ¡aún no había sido publicado! Sin embargo, cuando finalmente se publicó, se comprobó que el informe Bricall decía exactamente lo que los estudiantes habían dicho que iba a decir. ¿Eran adivinos? No, habían sido muy trabajadores, habían traducido las ponencias sobre educación de la última cumbre de la OMC, habían leído el informe francés y el informe británico sobre la Universidad. Así de ignorante comenzó siendo el movimiento estudiantil contra la mercantilización de la enseñanza. Desde entonces, los hechos han ido dando la razón a los estudiantes punto por punto y, por desgracia, en sus peores pronósticos.
Los capítulos de este libro están escritos por estudiantes de los que, en su mayor parte, he sido profesor. Todos ellos han invertido, en los últimos años, todo su tiempo en la lucha contra Bolonia. Inexplicablemente, han logrado también invertir todo su tiempo en aprender Filosofía, Filología, Economía o Historia. Incluso han encontrado tiempo para cuidar su expediente académico, aunque no tanto, por supuesto, como algunos compañeros suyos muy miserables que, sin mover un dedo a favor de su Universidad, han aprovechado para ir cosechando las matrículas de honor, lo que sin duda les reportará pingües beneficios en la competición académica y laboral que se nos viene encima.
El lector podrá juzgar si le parecen unos textos poco informados, escritos por alumnos ignorantes que se oponen a Bolonia porque se han dejado manejar. Desafío a cualquiera a intentar manejar a unos alumnos así. Y desafío a las autoridades académicas –empezando por Ángel Gabilondo, que ya lo hizo en una ocasión– a discutir con ellos largo y tendido, delante de las cámaras de televisión. A toda la legión de profesores que llevan años haciendo de su capa un sayo, mientras miran con magnánima condescendencia a estos angelitos del movimiento estudiantil, les desafío también a tener el valor de abrir los ojos leyendo sus textos.
Todavía hay que decir algo más sobre los autores de este libro. La lucha contra Bolonia no se ha caracterizado –como ya hemos dicho– por su radicalidad antisistema. Pero los estudiantes que aquí escriben sí son radicalmente antisistema, antisistema capitalista, por supuesto. Y en esto también han tenido toda la razón en comparación con los pobres y desesperados argumentos esgrimidos por los profesores antibolonia más comprometidos. Después de todo, lo que está ocurriendo con la Universidad no es nada del otro mundo. La revolución neoliberal lleva desde los años ochenta precarizando el mercado laboral, destruyendo todas las conquistas obreras y sindicales, descalabrando el Estado del Bienestar, flexibilizando la vida de las personas, dentro y fuera de Europa, según los requerimientos ciegos e imprevisibles de un mercado genocida. El movimiento antiglobalización lleva mucho tiempo alertando sobre todo este deterioro humano y ecológico. Por el contrario, muchos de los profesores antibolonia –aunque hayan jugado un excelente papel– no se han dado cuenta de lo que era el neoliberalismo más que cuando éste ha llamado a las puertas de su casa, de su Universidad. Y aún así, han conservado su miopía, sin acertar a ver más allá de sus narices. Por fin, el capitalismo salvaje –tras haber levantado muros genocidas por todo el planeta, haber globalizado la miseria y deteriorado la consistencia antropológica más elemental– les ha empezado a salpicar también a ellos. Ahora le ha tocado el turno a la Universidad Pública Europea, eso es todo. Es la lógica del sistema, la lógica de un sistema que choca ya con los límites ecológicos del planeta y con la existencia misma de la mitad de la humanidad, que sobrevive actualmente con menos de dos dólares diarios. Habría sido ridículamente ingenuo pensar que el capitalismo se iba a detener a las puertas de la Universidad.
Es muy importante dar aquí las gracias a la editorial Hiru. Gracias a ella se publica este libro que yo espero que sea un testigo de lo que en su día fue la Universidad pública. Una Universidad en la que había muchos motivos para sentirse muy feliz, pues, como decía Aristóteles, para un profesor no puede haber mayor felicidad que la de ver a su alumno enseñando. El movimiento estudiantil lleva diez años enseñando muchas cosas, aunque los profesores en general y, sobre todo, las autoridades académicas, han sido los peores alumnos del mundo.

Carlos Fernández Liria,
Sotillo de la Adrada, 14 de abril de 2009.

Recopilació de victòries del moviment estudiantil (parcials però reals)

3105713_6895Desprès de mesos de mobilitzacions, les notícies bones semblen caigudes del cel. Els estudiants que lluiten pel dret a l’ensenyament públic, de qualitat i emancipador – que no professionalitzador- poden atribuir-se guanys parcials però conquerits:

– El Pla Garmendia d’increment de la dotació de beques.

– El Pla Gabilondo d’increment de la dotació de beques (II)

– Els anuncis voluntaristes de la Comissionada d’Universitats de:

– El tema del Màster de Secundària va molt endarrerit i les males llengues parlen de que l’any vinent no el tindrem encara.

– Diverses moratòries a la UPV, a titulacions de la UB, de la UAB, …

D’altra banda, la participació democràtica (entesa com a debat, contraposició d’arguments i publicitat del contingut d’una reforma feta a esquenes del públic en general i del públic universitari en particular) s’ha multiplicat. Ara tothom sap què és una assemblea, què és un referèndum, qué vol dir “mobilització col·lectiva”, que Bolonya no és una obligació europea sinó una voluntat política estatal i dels governs autonòmics… C

om a contraprestació significativa, aquesta participació ha estat obstaculitzada sense miraments de cap tipus per la institució universitària – la que reflexiona i produeix coneixements crítics? sí, aquesta- en diverses modalitats: des de la condemna a l’ostracisme i ignorar les inquietuds dels estudiants -molt notable als centres de secundària- , no reconèixer els referèndums, o fins i tot la coacció y agressió física pura i dura als centres universitaris. Els Mossos d’Esquadra i la seguretat privada han esdevingut en mobiliari comú de les universitats públiques catalanes. Com a catàrsi el desallotjament del rectorat de la UB o d’instituts. Tot s’ha de recordar, no hi ha dia sense judici a Mossos d’Esquadra per “extralimitació” a les seves funcions: tortures, maltractaments, … , un equip pedagògic molt innovador, vaja.

Mals de CAP: reforma i moratòria

Desprès de l’ultimàtum de la Comissionada d’Universitats al Ministre Gabilondo perque tirés endavant amb els deures d’aprovar el que “a sang i foc” han tirat endavant a les universitats, és a dir, els Graus. Tot i que van anunciar que es reunirien els cops necessaris per que l’ANECA aprovés les titulacions i fer tots els tràmits, la cosa no anava gens bé i tenim a sobre els periodes de preinscripció. Tot i que es tracta d’un embolic burocràtic greu, la cosa pot derivar en què senzillament s’ofertin com a títols propis (amb asterisc de pendent d’homologació) i conseguir el caràcter oficial dels estudis durant el curs o el curs següent. Aquesta va ser la estratègia d’universitats privades valencianes per al titol de Medicina i els va sortir bé – a la empresa que porta la universitat-. Si aixó és un frau per a l’estudiant, aixó ja és un altre tema.

El Grau de Psicologia de la UAB s’afegeix al llistat d’universitats i titulacions que no tiraran endavant la degradació dels seus estudis el curs vinent, gràcies als vots de professorat i estudiants.

Només es senten veus sobre el Màster que vol substituir el Curs d’Adaptació Pedagògica per al curs vinent. “Estamos en ello” diuen a l’ANECA.

Empar Moliner va comentar magistralment la jugada de la Blanca Palmada.

Gabilondo traiciona a Gabilondo:  El Máster de Secundaria. Romina Colombo a Rebelión

[El fin de la profesión de profesor. Article de l’Assemblea de Filosofia de la Universidad Complutense de Madrid que analitza el màster de formació de professorat, el seu contingut i les seves conseqüències.]

Contra bolonya no hi ha treva. Panoràmica dels darrers esdeveniments

lovainebona2

[Foto: comitè de benvinguda a Lovaine. Font Fotoblog]

Apunts sobre aprovació de graus i escenaris

mossos desallotjantFa setmanes informàvem de l’estat de la tramitació dels flamants graus per l’ANECA. Fa quinze díes la mateixa Blanca Palmada feia un ultimàtum sobre la situació d’aprovació dels nous títols al Ministre Gabilondo que a Lovaine va donar un 4 sobre 5 de nota a l’Estat espanyol en el seu procés de desmantetllament de l’ensenyament superior. En aquest prometedor escenari, ja s’avança que el Màster que vol substituir el Certificat d’Aptitut Pedagògica “s’ajorna fins al curs 2009/10″. En la mateixa orientació, a Aragò diu el rector “La implantación de algunos grados se puede retrasar“.  I degans de lletres de l’estat francès i Portugal auguren un «any terrible» amb Bolonia.

Desprès de messos de lluita sostinguda des de les universitats, els estudiants de secundària prenen el relleu amb força. I amb força pedagògica les direccions dels centres i les autoritats polítiques decideixen apallissar menors sense cap mirament, sobre l’ocupació de la Conselleria d’Educació per part d’estudiants de secundària, El mercat amb sang entra, amb professionals qualificats i adequadament entrenats en l’art d’evitar denúncies per tortures, molt didàctic per al jovent, els i les aturades i els i les insolvents:

Según ha denunciado la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, el cursillo, organizado por la sección catalana del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España y celebrado el pasado mes de marzo, era para policías ante la proliferación de sentencias condenatorias por errores policiales e irregularidades en las detenciones de sospechosos.[…]

Cursillos para futuros delincuentes. EL PAÍS 04/05/2009

Al voltant de Lovaine

Països Catalans. Mobilitzacions 28 d’abril. Estudiants contraris al pla Bolonya ocupen la Seu del Banco Santander a Passeig de Gràcia i les seus d’ERC i PSC. Barcelona, Tarragona, País Valencià

Andalucía: Málaga i 2 , Cádiz, ,   Sevilla,
León i 2 ,
Madrid i 2

Estat francès: Protest in perpetual motion.Students and professors have invented a new way of protesting about the marketisation of academia: the 24-hour circular march. The Guardian 07/04/2009

Alemanya: Convocatòria de vaga estatal d’ensenyament del 14 al 19 de juny.

lovainebonaEspecial de seguiment informatiu i amb documentació oficial de la Cimera i Contra-Cimera a Fírgoa.

I el rebuig internacional o la setmana global de mobilització per l’ensenyament públic [“Reclaim your Education – Global Week of Action“] ens ofereix diverses mostres de les accions de protesta: a diverses poblacions d’Alemanya, Finlàndia, Sèrbia, Croàcia, Austria, als Països Catalans, al Marroc, Dinamarca, Regne Unit, Polònia, EUA, Bangladesh, Bèlgica, … A sota una petita mostra fotogràfica i diversos articles.

bangladesh


zagrebIMG_0234.JPG
08_Demo in der Innenstadt

Entrades més vistes

RSS Uni Riot (Itàlia)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Frente Estudiantil Revolucionario (Argentina)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

BOLONYA PER A BATXILLERS

  • 155.581 visites
Mai 2009
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Introdueix la teva adreça per rebre els nous posts per mail.

Uniu-vos a 12 seguidors