//

Archive for

El preu de les titulacions universitaries ha pujat un 33% des de la introducció dels Graus

El Decret de Preus Universitaris per al curs 2009/2010 estableix una pujada de preus molt més moderada que la del curs passat. Si pel curs 2008/2009 la pujada mitjana va ser del 5.5%, enguany la pujada en general no supera el 3% respecte l’any anterior. Aquesta és la lectura superficial. A continuació dues taules una per als estudis coneguts fins ara (diplomatures, llicenciatures i enginyeries) i l’altre per als graus bolonya.

Aclariments previs:

Els estudis universitaris es classifiquen en diferents nivells d’experimentalitat o coeficients d’estructura acadèmica. Al decret s’especifica a quin grau d’experimentalitat /Coeficient d’Estructura Acadèmica correspón a cada estudi.

Com es fixen els preus universitaris?

preu llicenciatures i graus bolonya

preu graus bolonya

una lectura més acurada

Si el curs passat els aspirants a estudiar Medicina es van trobar amb que el Grau supossava un increment del 46%, si fem una comparativa del preu de les llicenciatures/diplomatures/enginyeries clàssiques i el preu establert per als seus equivalents en Grau, veiem que la pujada real del cost del coneixement universitari entre el curs passat i el proper és d’entre un 25 i un 38%!!!


encariment estudis universitaris (1)

Molts acadèmics i polítics argumenten que és una aberració comparar el preu del crèdit dels estudis clàssics (llicenciatura, diplomatura, enginyeria, …) i els nous (Graus). És cert. No és el mateix un crèdit clàssic que un crèdit ECTS. És a dir, un crèdit normal conté 10 hores de docència del professorat.

Un crèdit ECTS són 25h de treball de l’estudiant, de les quals, un 30% són hores de docència del professorat. És a dir, dins de cada ECTS tenim unes 7.5 hores de docència.”Dins” d’un crèdit clàssic tenim 10 hores de docència.

Per tant, el preu del coneixement impartit dins la universitat s’encareix molt més del que superficialment pot semblar ( perque la resta de les hores abonades són la feina pròpia). Un estudiant de grau paga més del doble per la mateixa hora de classe d’un professor que un estudiant de llicenciatura, un 77% més cara li surt la hora de profe bolonya.

cost hora docència

Post relacionats:La Generalitat ha aprovat el Decret de Preus universitaris 2009-2010

98286_adiccion_a_las_deudas_kao… però encara no l’hem trobat al DOGC!!!

Aquí el tenim!!!

properament la comparativa actualitzada.


Així ho explica La Vanguardia: si ets un màquina o t’has jubilat, estudiar és gratis!! quina sort!!

Diuen que no hi haurà diferència entre el cost del Grau i la Llicenciatura. Quan t’ofereixen menys pel mateix preu, vol dir estafa.

Continuarem informant…

Comparativa Grau Llicenciatura

2009/10: Les taxes universitàries podran pujar fins al 4% per sobre l’IPC

La pujada de l’any 2008/09

Els estudis de Medicina pujen el preu un 46% (curs 2008/09)

El Govern premia el transfuguisme de investigadors públics a empreses privades

Ja està publicat el Reial Decret que estableix la transferència a fons perdut del capital humà universitari al sector nivelvidanivelconciencia-elrotoprivat. Aquesta mesura és un desenvolupament d’una de les modificaciones fetes pel PSOE a la LOU – el PP no es va atrevir a vendre la recerca pública fins aquest punt-.

Durant cinc anys, amb reserva del lloc de treball i còmput d’antiguitat, amb destinació a “empresa cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, para la generación de nuevos productos, procesos o servicios, derivados de investigación, el desarrollo y la innovación y para la canalización de dichas iniciativas y transferencia de sus resultados”. Així és com l’estat premia  la producció de coneixement i aplicacions públiques, incentivant el seu desenvolupament a la empresa privada ( el requisit de participació pública és ridícul).

Real Decreto 1014/2009, de 19 de junio, por el que se regula la concesión de excedencia temporal para personal investigador funcionario y estatutario que realice actividades de investigación biomédica, para el desarrollo de actividades en empresas de base tecnológica.

Si el professorat de qualitat marxa a fer recerca a la privada, qui la farà a la pública? i qui transferirà els coneixements a la docència?

Nota oficial de Moncloa: EXCEDENCIA TEMPORAL PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR FUNCIONARIO QUE PASE A PRESTAR SERVICIOS EN EMPRESAS TECNOLÓGICAS

OCÉ acomiada a sis treballadores a la UAB i l’equip de Govern calla

OceLogoRed(1)Fa uns díes dues treballadores dels serveis de reprografia de la UAB (servei explotat per la empresa OCÉ) van ser acomiadades. Ara, segons informa el comunicat de totes les seccions sindicals de la UAB ja són sis i dues denegacions de renovació de contracte. La empresa concessionària OCÉ no pot fer aquestes modificacions de plantilla sense consentiment explícit de la UAB. El nou gerent nega haver donat el vist-i-plau tot i que tampoc ha prés cap mesura per fer complir les clàusules laborals a la empresa.

Els sindicats van convocar una concentració davant el Rectorat sense cap resposta concreta per part de la UAB anuncien més mobilitzacions per tal de que OCÉ o bé es retracti o bé sigui rescindida la explotació del servei a la UAB per aquesta empresa.

Comunicat seccions sindicals CAU, CCOO, CGT i UGT

Si OCÉ manté els acomiadaments, la UAB ha de rescindir el contracte

El passat 30 de juny es van concretar els rumors sobre “plans de reestructuració” al servei de Reprografia de la UAB amb sis acomiadaments i la no renovació de dos contractes temporals. Les seccions sindicals presents a la UAB hem fet una sèrie d’actuacions per evitar els acomiadaments, des de posar en alerta a la comunitat universitària, convocant una primera concentració el passat 26 de juny, a mantenir diferents reunions tant amb la UAB com amb OCÉ. Cap d’aquestes gestions, per ara, han donat resultats concrets.

No podem entendre que la UAB resti impassible davant la lesió més greu que es pot fer a un dels béns més preuats de les nostres companyes: el seu lloc de treball. Per això, les seccions sindicals CAU, CCOO, CGT i UGT exigim a la UAB una actuació immediata que obligui a l’empresa OCÉ, concessionària del servei de Reprografia, a anul·lar aquests acomiadaments, ja que hem pogut constatar que s’han dut a terme de forma unilateral i sense previ acord amb l’òrgan competent de la UAB.

En cas que l’empresa OCÉ decideixi mantenir la política d’acomiadaments que ha dut a terme, les seccions sindicals instem a la UAB que rescindeixi el contracte amb OCÉ per incompliment del plec de clàusules administratives, concretament el punt 14.13 que diu “Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari no podrà incrementar ni disminuir unilateralment el nombre d’empleats amb contracte fix o discontinuo sense l’acord exprés de l’òrgan competent de la UAB”

Mentre OCÉ no aturi els acomiadaments, les seccions sindicals CAU, CCOO, CGT i UGT anunciem que impulsarem mobilitzacions i accions de pressió al llarg dels mesos de juliol i setembre.


Bolonya i pèrdua de coneixement: Medicina, Arquitectura, Dret

Cap persona amb sentit comú pot negar que el Grau no equival en contingut i qualificació a una llicenciatura. Encara que als EUA els agradi rebaixar el nivell de coneixement mitjà de la seva població (amb resultats molt interessants i dramàtics), sembla que aquest esport no compta amb la unanimitat desitjada ni a Europa ni a la península.

Los médicos y arquitectos se alían frente al nuevo grado de Bolonia

CESM y la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Madrid han mantenido una reunión para aproximar posiciones en torno a los efectos que puede tener en ambas profesiones la trasposición en España de la Declaración de Bolonia.

Font: Diario Médico 29/06/2009

Medicina: ¿grado o máster?punch

Estudiantes, sindicatos y profesionales discrepan de la titulación de grado que Bolonia otorgará a los médicos pese a tener créditos y horas lectivas para un nivel superior

Font: Granada Hoy 26/06/2009

Apuntes JOAN C. CARBONELL Ex Decano de Derecho UV

“El grado de Derecho servirá para

Shahn Passionsacco_vanzetti

muy poco”

EL PAÍS 26/06/2009

Los arquitectos españoles denuncia la devaluación del título de arquitectura

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, en sesión plenaria celebrada ayer día 24, haciéndose eco de la preocupación general de los Arquitectos españoles, ha tratado con carácter de urgencia la grave situación que provoca para este colectivo el Proyecto de Real Decreto, recientemente remitido por el Ministerio de Educación y Ciencia al Consejo de Estado, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para su adaptación a lo que ha venido en llamarse Espacio Europeo de Educación Superior.

Font: Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, 26/06/2009

Arquitectos en crisis

Font: HUELVA INFORMACIÓN.Jordi Querol 28/06/2009

Blanca Palmada va mentir abans de marxar: es manté vigent el recàrrec per segona titulació

dinero--Segons informa Terra – citant fons del Comissionat d’Universitats– es manté el recàrrec del 40% del preu del crèdit per a segones titulacions, com fins ara. La ex-Comissionada va anunciar la seva eliminació abans de ser cessada. La Comissionada també va anunciar la congelació dels preus universitaris “per evitar alarmismes”. Ja veurem.Encara no s’ha publicat, però, el decret de preus universitaris pel curs vinent tot i que el Ministeri ha establert una pujada màxima del 4% per sobre de l’IPC

Universidades mantiene el recargo del 40% en la matrícula de la segunda titulación

El recargo del 40 por ciento que grava la matrícula de los estudiantes que cursan una segunda titulación en las universidades catalanas finalmente se mantendrá, al contrario de lo que la ex comisionada de Universidades e Investigación de la Generalitat Blanca Palmada propuso antes de ser relevada del cargo, según confirmaron a Europa Press fuentes del Comisionado de Universidades e Investigación.

Desde 1996 y por decisión del Parlament, los estudiantes que cursan otra titulación son gravados con un recargo del 50 por ciento en el precio de la matrícula, aunque desde el segundo curso de aplicación se rebajó al 40 por ciento. Este recargo supone un 0,5 por ciento de ingreso extra en las matrículas del conjunto del sistema universitario, avanzó ‘El País’.

A finales de mayo, Palmada anunció que propondría al Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) que se suprimiera este recargo en la reunión de finales de junio.

Sin embargo, a la celebración de dicho encuentro la comisionada ya había sido destituida por el conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, quien la relevó en su puesto por el entonces director general de Universidades, Joan Majó. Al ir Majó a la reunión del CIC, la medida no llegó a proponerse, por lo que el recargo por segunda titulación sigue vigente.

EXPEDIENT BOLONYA: documental al C33 Tràiler

ACTUALITZACIÓ 03/07/2009

Vídeo sencer

Déjà vu. Tot i generar bones expectatives pel ventall d’opinions i actors entrevistats, el resultat és un documental postmodern molt contextual i que deixa clar que els responsables del producte no s’han empanat gaire de l’assumpte en qüestió. D’aqui un any ningú podra entendre pràcticament res. Collage formalment aconseguit sense que hi hagi cap aportació substancial que el justifiqui. Potser un bon producte comercial.A favor: visualitza la vaga de fam d’en Tomàs Sayes; visualitza als expulsats de la UAB – tot i que cau en el sensacionalisme-.

Aquest documental és una oportunitat perduda per treure a discussió temes molt controvertits com per exemple la democràcia i la participació universitària, el rerefons històric de les mobilitzacions, podia aprofundir a l’argumentari pro-bolonya i antibolonya, en la naturalització de la presència policial als campus universitaris, podia haver entrat en matèria sobre els nous graus, la estructura de la reforma, el finançament, el paper de les administracions públiques -més enllà dels rectorats-… sense haver d’apostar per defensar cap postura, era una oportunitat per presentar una síntesi didàctica i propera dels principals eixos de discusió i conflicte al voltant de la reforma.

Tanmateix, penós l’espectacle dels “debats” histèrics a lo Salsa Rosa. Una llàstima.

Per si algú es va despistar, des del propi moviment estudiantil es van produïr diversos videos d’agitació i d’anàlisi molt més entenedors i engrescadors. A sota una petita selecció. Més vídeos didàctics aqui. I el recull de vídeos més ampli a Bolonya.org. Bon profit

UAB U vist? Assemblea de Comunicació UAB

Pròleg. Assemblea Raval UB


Escenaris de futur amb Bolonya: recull d’articles de reflexió

26mgmt.583Una  selecció dels darrers articles d’abast internacional sobre el futur de la universitat amb Bolonya. Gràcies a la tasca de recuperació i difusió realitzada pel portal gallec Fírgoa.

Extrets de Reencuentro, Journal for Critical Education Policy Studies, i Boletín de reflexión del Colectivo Baltasar Gracián

Chris Lorenz: ¿Sobrevivirán las universidades a la integración europea? (PDF) Políticas de educación superior en la UE y en los Países Bajos antes y después de la Declaración de Bolonia
Reencuentro, No. 54 – Abril, 2009

El autor sostiene que la imagen de un “nuevo comienzo” en Bolonia es engañosa respecto a los Países Bajos, las continuidades en las políticas educativas holandesas antes y después de la Declaración de Bolonia son mucho más llamativas que sus discontinuidades. El artículo argumenta que la importancia general del “modelo holandés” para otros países de la Unión Europea, radica en el hecho de que el caso de los Países Bajos, en general, prefigura lo que sucederá a otros países de la Unión Europea, cuando las políticas de Bolonia se pongan en práctica.

Patricia Gascón Muro y José Luis Cepeda Dovala: La internacionalización de la educación y la economía del conocimiento: la fuga de cerebros como política (PDF)
Reencuentro, No. 54 – Abril, 2009

Este trabajo pretende contribuir a responder dos preguntas: ¿cómo favorece la internacionalización a la fuga o a la ganancia de cerebros?, ¿cuáles son las ligas entre la movilidad universitaria, la movilidad de la mano de obra y la inmigración temporal o permanente?, pero también busca llamar la atención en torno al drama que puede constituir una internacionalización de la educación sin valores solidarios, centrada en razones económicas. Concluimos que existe una política deliberada, básicamente de los Estados y de las instituciones educativas de los países del Norte, para apropiarse de la fuerza de trabajo calificada y de los “alumnos en movilidad” de los países del Sur para mantener sus “ventajas competitivas”.

Phoebe Moore: UK Education, Employability, and Everyday Life
Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 7, Number 1 (June 2009)

With pressures from employers, government ministries, and the new paying student/customer, New Labour has begun to restructure higher education and worker training in the United Kingdom to accommodate global markets, in the context of increasingly intimate relations between business and the public sector/education.

Simultaneous to the flexibilisation of the labour market, New Labour has increasingly sought private sector involvement in an increased range of avenues with the goal of educating citizens to become ‘learner workers’, and to become accustomed to, and reproductive of, the vagaries of neoliberal capitalism in their day to day lives and work. This project has a lineage perhaps with origins in the Robbins Report of the 1960s (Maclure 2006), which gave technological institutes ‗university‘ status, and encouraged the continued expansion of universities. A series of Teaching and Higher Education Acts and education White Papers followed, which perhaps came to a head with the strong recommendations for private sector involvement into the public. Lord Sandy Leitch’s Review of Skills 2006 (commonly known as the Leitch Report) itself a prominent recent strategy intending to transform education in this nation, toward market liberalisation and market-led ‘progress’, despite claims for a demand driven transformation in policy. The impact that implemented changes suggested by the Leitch Report will have on workers reflects widespread and growing insecurities resulting from the rolling back of the welfare state, when looked at in the context of increasing rates of hidden unemployment (see Beatty et al. 2007) and dramatically rising explicit unemployment in the contemporary economic ‘credit crunch’.

Angela C. de Siqueira: Higher Education Reform in Brazil: Reinforcing Marketization

Angela C. de Siqueira: Higher Education Reform in Brazil: Reinforcing Marketization
Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 7, Number 1 (June 2009)

Higher education in Brazil began based on institutions organized as isolated establishments, and mostly privately owned. Nonetheless, public institutions created as universities and developing research activities and other services became the desired ideal for higher education.

The first educational institutions in Brazil were created in the sixteenth century, by a Catholic denomination, the Jesuits. Higher education in Brazil remained mostly privately owned and organized based on isolated institutes until the 1950s. With the re-establishment of democracy in Brazil, after Getúlio Vargas’s authoritarian government (1930-1945), and within the political environment of state intervention for development and reconstruction, there was a process of transforming private and state-owned institutions into federal institutions, and afterwards, during the 1960s, transforming them into federal universities. Thus, within the period 1954/64, 63% of the students were attending universities and not isolated establishments. And public institutions – most of them federal and a few state maintained – were encompassing 81% of the total higher education enrolments (CUNHA, p.97). The practice of free tuition within public institutions, a repeated demand of students and professors with a more democratic perspective, has become common since 1950.

RSS Uni Riot (Itàlia)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Frente Estudiantil Revolucionario (Argentina)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

BOLONYA PER A BATXILLERS

  • 155.600 visites
Juliol 2009
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Introdueix la teva adreça per rebre els nous posts per mail.

Uniu-vos a 12 seguidors