//
MEMÒRIA ESTUDIANTIL

ValènciaDiuen que les lluites estudiantils no tenen memòria, aquest és un intent de recuperar-la.

*Cronologia mobilitzacions a la  UAB*

INTERNACIONAL

LA VAGA DE LA UNAM 1999-2000

(Universidad Nacional Autónoma de México)

Vídeos

Intro

UNAM: les raons de la força (I)

UNAM: les raons de la força (II)

UNAM: les raons de la força (III)

UNAM: les raons de la força (IV)

UNAM: les raons de la força (V)

Panoràmica internacional actual: Portugal. Itàlia, Xile, EUA

Bibliografia bàsica

  • estudiantesMATERIALES.GAIAK.MATERIALS. (1977) Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo.Critica de la Cultura, número extraordinario nº 1. Nota introductoria Fco. Fernández Buey.

Documents audiovisuals

La universitat durant el franquisme

Documental sobre el SEU (Sindicato Español Universitario). Youtube, 4′

Imatges sobre les universitats dels 70. Youtube, 4′ 21”

Presentació oficial del llibre blanc educatiu 1970. Youtube, 4’44”

NODO. Visita oficial Franco a la Universitat Laboral de Córdoba, Youtube, 1’24”

LA LLUITA CONTRA LA LOU

La lluita contra la LOU va començar molt abans del 2001, amb les mobilitzacions contra el Informe Bricall, l’estudi al qual es va inspirar la Llei Orgànica d’Universitats, entre d’altres del mateix estil.

DECLARACIÓ D’INSUBMISSIÓ A LA LOU A LA UAB

Acord 11/2001, de 18 de desembre, pel qual, per 51 vots a favor, 46 en contra i 52 abstencions, s’aprova la
declaració del Claustre General de la UAB, que tot seguit es transcriu:

Donat que el procés d’elaboració de la Ley Orgánica de Universidades no ha estat ni participatiu ni democràtic, i donat que els seus continguts suposen una agressió i un retrocés en la universitat pública, el Claustre General de la Universitat Autònoma de Barcelona es declara en desobediència activa a la LOU, negant-se a aplicar els mecanismes que conté aquesta llei per a implementar-se.

Font: Oficina de Coordinació Institucional UAB

Acord 47/2001, de 24 de maig, pel qual la Junta de Govern de la UAB:

1. Manifesta el seu desacord amb aspectes essencials de l’avantprojecte de Lleiorgànica d’universitats i, en conseqüència demana al Ministeri d’Educació, Cultura iEsports que obri un procés formal de debat crític i participatiu sobre la reforma de lalegislació universitària amb l’objectiu d’aconseguir un document consensuat abans depresentar-lo a la seva aprovació parlamentària. En aquest sentit, es compromet a elaborar i a fer públiques propostes alternatives que renovin el seu compromís deservei públic davant la societat.

2. Insta totes les parts que han d’intervenir en el procés de discussió, elaboració i aprovació del projecte de llei a defensar el principi constitucional d’autonomia universitària. En aquest sentit, considera necessària la reconversió de l’avantprojecte de llei en un text centrat en la definició dels aspectes bàsics del règim jurídic de les universitats.

3. Demana al Parlament de Catalunya que emeti el seu judici sobre les línies generals de l’avantprojecte de llei, particularment en aquells aspectes que eventualment puguin afectar les competències estatutàries en matèria d’educació superior.

Font: Oficina de Coordinació Institucional UAB

Recull complet dels acords dels òrgans de govern de la UAB relacionats amb la LOU i la seva aplicació: Descarrega

Aquesta insubmissió va ser retirada amb la presentació d’una moció de confiança tal com recull la premsa d’aquells díes:

Més articles de premsa

EL PAÍS 25/01/2002

La Autónoma celebrará las elecciones al rectorado aplicando la nueva ley

El rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB),Carles Solà, salió ayer airoso de la moción de confianza que él mismo había presentado ante el claustro de su universidad, y de paso consiguió sacar adelante la convocatoria y el calendario para las elecciones a rector, que se desarrollarán conforme a lo previsto en la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU).

La moción obtuvo 121 votos a favor, 42 en contra y 19 abstenciones. 68 claustrales no acudieron a la convocatoria. La votación fue secreta porque afectaba directamente al rector, y el claustro fue largo y estuvo lleno de intervenciones apasionadas.

El pasado día 16, un centenar de estudiantes interrumpieron la Junta de Gobierno extraordinaria de la UAB que tenía que aprobar el calendario para las elecciones a rector y la ponderación que el nuevo marco jurídico impone al sufragio universal que establece. Los estudiantes consideraban que las elecciones que deben celebrarse el próximo 7 de marzo no debían regirse por la nueva ley, sino por la LRU de 1983.

Solà, que ha sido uno de los principales críticos de la reforma impulsada por el PP, tuvo ayer que enfriar el ímpetu de sus alumnos contra la LOU. ‘Los funcionarios públicos están obligados a acatar la ley’, explicó.

ABC.25/01/2002. Carles Solà obtiene el respaldo del Claustro

Què va ser d’en Solà a la sortida del càrrec de Rector? El premi a la lleialtat.

EL PAÍS 31/01/2002.

Ferrer Caubet encabeza la única lista al rectorado de la Autónoma

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) será la primera de Cataluña que celebre elecciones a rector por el sistema de sufragio universal ponderado, que impone la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), y para sustituir al rector saliente, Carles Solà, se ha presentado una sola candidatura, encabezada por el catedrático de Medicina y Cirugía Animal Lluís Ferrer Caubet, que actualmente ocupa una vicerrectoría. Ferrer Caubet, nacido en Palma de Mallorca en 1959, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y doctorado en la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover.

Las elecciones se celebrarán el próximo 7 de marzo. El voto de los profesores titulares y catedráticos valdrá el 51%; el de los docentes no funcionarios e investigadores, el 9%; el de los alumnos, el 30%, y el del personal de administración y servicios, el 10%. Las predicciones de que la nueva ley propiciaría las candidaturas únicas acordadas entre los académicos se han cumplido.

Asimismo la insumisión que apuntaban algunos grupos de alumnos ha acabado diluyéndose. Solà presentó ante el claustro el pasado 24 de enero una moción de confianza en la que incluía la elección de rector aplicando la LOU y no el viejo marco legal de la LRU. La moción aprobada dejó sin efecto un acuerdo anterior del claustro por el que se pretendía desobedecer la nueva ley.

La candidatura de Ferrer Caubet la forman, además de Rafael Grasa, candidato a vicerrector de relaciones institucionales y secretario general, Muriel Casals, Francesc Godia, Joan Gómez Pallarés, Santiago Guerrero, Jordi Marquet, Maria Dolors Riba, Manuel Sabés, Josep Santaló y Miquel Vilardell.

EL PAÍS. 27/02/2002 El futuro rector de la UAB afirma que luchará por modificar la LOU

[…]Durante un encuentro con los medios de comunicación, el candidato a rector aseguró ayer que el equipo de gobierno entrante, del que también forma parte el profesor de Relaciones Internacionales Rafael Grasa, tiene intención de desarrollar una política ‘crítica’ con la LOU. El programa electoral de la candidatura asegura que el nuevo gobierno hará ‘todo lo que el Estado de derecho permite para minimizar el impacto negativo de la legislación y conseguir, en el futuro, su sustitución’

Entre las propuestas de la candidatura figuran también aumentar la participación de los alumnos, influir en la calidad de la docencia y encontrar vías de captación de recursos económicos. Para ello, Ferrer Caubet aseguró que el nuevo equipo de gobierno tiene una ‘voluntad real de realizar un trabajo transversal’, colaborando con las facultades, los alumnos y los gestores de la institución.

El censo electoral de la UAB es de unas 40.000 personas, de las que 35.000 son estudiantes. Con el sufragio universal ponderado, impuesto por la LOU, el voto de los profesores vale el 60%; el de los alumnos, el 30%, y el del personal de administración y servicios, el 10%.

Més sobre com va estat escollit Rector en Lluís Ferrer

DECLARACIONS DELS RECTORS DE LES UNIVERSITATS AL 2001

DECLARACIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LES UNIVERSITATS

DECLARACIONS I DOCUMENTS DELS ESTUDIANTS

LINKS D’INTERÈS

ESPECIAL INTERACTIU DE “EL MUNDO” SOBRE LA LOU I LA LLEI DE QUALITAT DEL PP.

SOBRE LA UAB

La tradició estudiantil d’organtizació i lluita dels estudiants de la UAB és llarga i coneguda. Tot i això, fem memòria.

Diversos articles sobre com ha anat evolucionant l’aplicació de la LOU, les activitats de les assemblees contra Bolonya i altres activitats.

Fet a partir de l’arxiu digital de la Xarxa (és a dir, el mitjà de comunicació dels treballadors del Vicerectorat d’Estudiants, que no pas dels estudiants, pròpiament dits, tot i que fan una bona feina i sense contracte la bona part d’ells i d’elles) i diaris diversos. [En procés d’actualització i millora substancial de la presentació]

Memòria històrica UAB

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=505

http://laxarxa.uab.es/01/agenda/detail.asp?iEve=123&iType=943&iDate=03/12/2003

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-01-2002/abc/Catalunya/estudiantes-de-la-uab-protestan-en-favor-de-la-desobediencia-a-la-lou_72463.html

Sobre la càrrega de la policia al 1999

http://www.elpais.com/articulo/espana/SOLa/_CARLES_/RECTOR_UAB/MAYOR_OREJA/_JAIME/AZNAR/_JOSe_MARiA/CATALUnA/MINISTERIO_DE_INTERIOR/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICiA/UNIVERSIDAD_AUToNOMA_DE_BARCELONA_/UAB/elpepiesp/19990119elpepinac_17/Tes/

http://www.elmundo.es/1999/01/16/espana/16N0047.html

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/MAYOR_OREJA/_JAIME/BORRELL_FONTELLES/_JOSe_/PSC-PSOE/PUJOL_I_SOLEY/_JORDI/GARCiA-VALDECASAS/_JULIA/FERNaNDEZ_DiAZ/_ALBERTO_/PRESIDENTE_PP_CATALUnA/elpepuespcat/19990120elpcat_5/Tes

http://www.elpais.com/articulo/espana/Identificados/jovenes/ligados/grupos/violentos/ministro/elpepiesp/19990119elpepinac_18/Tes

http://www.elpais.com/articulo/espana/claustro/Autonoma/Barcelona/declara/persona/non/grata/presidente/Ejecutivo/elpepiesp/19990119elpepinac_19/Tes

Irregularitats diverses de la UAB

http://www.corruptio.com/web/expuabgerencia/expuabgerencia.htm

http://www.corruptio.com/web/expmontane/expmatriz.htm

http://www.corruptio.com/web/expfranquet/denuevopublico.htm

Sobre la tonyina podrida del Bar de Lletres (2005)

http://madrid.indymedia.org/slash/articles/05/01/25/1841235

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/148081/index.php

2003

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=33

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=34

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=42

2004

http://laxarxa.uab.es/01/especials/especial_04.asp

http://laxarxa.uab.es/01/especials/especial_08.asp

2005

http://laxarxa.uab.es/01/especials/especial_09.asp

http://laxarxa.uab.es/01/especials/especial_11.asp

http://firgoa.usc.es/drupal/node/16609

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=426

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=435

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=442

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=443

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=447

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=452

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=453

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=456

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=458

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=459

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=460

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=461

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=462*

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=466

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=467

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=468

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=469

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=471

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=472

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=473

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=475

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=480

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=483

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=485

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=502

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=505

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=510

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=511

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=512

2006

http://laxarxa.uab.es/01/especials/especial_13.asp

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=521

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=524

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=528

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=537

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=544

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=545

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=554

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=556

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=558

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=566

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=569

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=575

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=582

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=600

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=603

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=605

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=609

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=613

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=628

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=637*

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=640

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=647

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=648

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=665

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=674

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=678

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=680

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=684

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=685

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=688

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=691

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=696

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=729

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=739*

http://laxarxa.uab.es/01/noticies/news/news_item.asp?NewsID=750

2007

http://laxarxa.uab.es/01/especials/especial_15.asp

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Entrades més vistes

RSS Uni Riot (Itàlia)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Frente Estudiantil Revolucionario (Argentina)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

BOLONYA PER A BATXILLERS

  • 156.108 visites
Març 2023
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Introdueix la teva adreça per rebre els nous posts per mail.

Uneix altres 12 subscriptors
A %d bloguers els agrada això: